فصلنامه صلح پژوهی اسلامی
۱۹ اسفند ۱۴۰۰

شماره جاری: سال دوم، شماره ششم، تابستان، صفحه ۱۵۲-۱

۱۹ اسفند ۱۴۰۰

کاربست نظریه صلح عادلانه در مورد تحولات افغانستان

صفحه ۳۸-۹
سید محمد ساداتی نژاد

۱۹ اسفند ۱۴۰۰

بررسی چهل حق از حقوق بشر از نگاه امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)

صفحه ۱۰۶-۷۱
سید محمد ساداتی نژاد- سید علی ساداتی نژاد

۱۹ اسفند ۱۴۰۰

اخلاقیات اجتماعی صلح در حکمت دینی: بازخوانی شبکه متون معارف اسلامی – شیعی

صفحه ۱۴۴-۱۰۷
سید محمود نجاتی حسینی (خراسانی)

۱۹ اسفند ۱۴۰۰

گزارش سلسله نشست‌های صلح پژوهی در ادبیات جمعیت ندای صلح (۱)

صفحه ۱۵۲-۱۴۵
سید علی ساداتی نژاد

۱۹ اسفند ۱۴۰۰

شماره جاری: سال دوم، شماره پنجم، بهار ۱۴۰۰، صفحه ۱۵۴-۱

۱۹ اسفند ۱۴۰۰

بررسی نقش اینترپل در ارتقای صلح و امنیت بین‌المللی

صفحه ۳۶-۹
سید مهدی ساداتی نژاد