صلح
انتشار ششمین شماره فصلنامه صلح‌پژوهی اسلامی ۲۰ اسفند ۱۴۰۰

انتشار ششمین شماره فصلنامه صلح‌پژوهی اسلامی

ششمین شماره فصلنامه علمی- تخصصی صلح‌پژوهی اسلامی به صاحب امتیازی جمعیت ندای صلح و مدیرمسئولی و سردبیری دکتر سید محمد ساداتی نژاد منتشر شد. به گزارش روابط عمومی جمعیت ندای صلح، این فصلنامه نشریه‌ای تخصصی در زمینه روابط بین‌الملل است که با بهره‌گیری از حمایت و مشاوره اساتید مجرب دانشگاهی به بررسی موضوعات و محورهای […]

انتشار پنجمین شماره فصلنامه صلح‌پژوهی اسلامی ۲۰ اسفند ۱۴۰۰

انتشار پنجمین شماره فصلنامه صلح‌پژوهی اسلامی

پنجمین شماره فصلنامه علمی- تخصصی صلح‌پژوهی اسلامی به صاحب امتیازی جمعیت ندای صلح و مدیرمسئولی و سردبیری دکتر سید محمد ساداتی نژاد منتشر شد. به گزارش روابط عمومی جمعیت ندای صلح، این فصلنامه نشریه‌ای تخصصی در زمینه روابط بین‌الملل است که با بهره‌گیری از حمایت و مشاوره اساتید مجرب دانشگاهی به بررسی موضوعات و محورهای […]

۱۹ اسفند ۱۴۰۰

شماره جاری: سال دوم، شماره ششم، تابستان، صفحه ۱۵۲-۱

۱۹ اسفند ۱۴۰۰

کاربست نظریه صلح عادلانه در مورد تحولات افغانستان

صفحه ۳۸-۹
سید محمد ساداتی نژاد

۱۹ اسفند ۱۴۰۰

نقش دیپلماسی دینی در مقابله با تروریسم دینی

صفحه ۷۰-۳۹
احسان جعفری فر- سید محمد ساداتی نژاد

۱۹ اسفند ۱۴۰۰

بررسی چهل حق از حقوق بشر از نگاه امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)

صفحه ۱۰۶-۷۱
سید محمد ساداتی نژاد- سید علی ساداتی نژاد

۱۹ اسفند ۱۴۰۰

اخلاقیات اجتماعی صلح در حکمت دینی: بازخوانی شبکه متون معارف اسلامی – شیعی

صفحه ۱۴۴-۱۰۷
سید محمود نجاتی حسینی (خراسانی)