صلح
۳۰ بهمن ۱۴۰۱

مروری بر تاثیرات انقلاب اسلامی ایران بر قیام مردم بحرین در سال ۲۰۱۱

صفحه ۷۴-۴۵
محمد علی حسن نیا

۱۳ آذر ۱۴۰۱

بررسی تأثیر حمایت آمریکا از عربستان بر صلح منطقه غرب آسیا

صفحه ۴۴-۹
احسان جعفری فر، هادی ذکاء دادگستر

انتشار ششمین شماره فصلنامه صلح‌پژوهی اسلامی ۲۰ اسفند ۱۴۰۰

انتشار ششمین شماره فصلنامه صلح‌پژوهی اسلامی

ششمین شماره فصلنامه علمی- تخصصی صلح‌پژوهی اسلامی به صاحب امتیازی جمعیت ندای صلح و مدیرمسئولی و سردبیری دکتر سید محمد ساداتی نژاد منتشر شد. به گزارش روابط عمومی جمعیت ندای صلح، این فصلنامه نشریه‌ای تخصصی در زمینه روابط بین‌الملل است که با بهره‌گیری از حمایت و مشاوره اساتید مجرب دانشگاهی به بررسی موضوعات و محورهای […]

انتشار پنجمین شماره فصلنامه صلح‌پژوهی اسلامی ۲۰ اسفند ۱۴۰۰

انتشار پنجمین شماره فصلنامه صلح‌پژوهی اسلامی

پنجمین شماره فصلنامه علمی- تخصصی صلح‌پژوهی اسلامی به صاحب امتیازی جمعیت ندای صلح و مدیرمسئولی و سردبیری دکتر سید محمد ساداتی نژاد منتشر شد. به گزارش روابط عمومی جمعیت ندای صلح، این فصلنامه نشریه‌ای تخصصی در زمینه روابط بین‌الملل است که با بهره‌گیری از حمایت و مشاوره اساتید مجرب دانشگاهی به بررسی موضوعات و محورهای […]

۱۹ اسفند ۱۴۰۰

شماره جاری: سال دوم، شماره ششم، تابستان، صفحه ۱۵۲-۱

۱۹ اسفند ۱۴۰۰

کاربست نظریه صلح عادلانه در مورد تحولات افغانستان

صفحه ۳۸-۹
سید محمد ساداتی نژاد

۱۹ اسفند ۱۴۰۰

نقش دیپلماسی دینی در مقابله با تروریسم دینی

صفحه ۷۰-۳۹
احسان جعفری فر- سید محمد ساداتی نژاد