شماره جاری

بررسی تأثیر حمایت آمریکا از عربستان بر صلح منطقه غرب آسیا

صفحه ۴۴-۹
احسان جعفری فر، هادی ذکاء دادگستر

شماره جاری: سال دوم، شماره ششم، تابستان، صفحه ۱۵۲-۱

کاربست نظریه صلح عادلانه در مورد تحولات افغانستان

صفحه ۳۸-۹
سید محمد ساداتی نژاد

نقش دیپلماسی دینی در مقابله با تروریسم دینی

صفحه ۷۰-۳۹
احسان جعفری فر- سید محمد ساداتی نژاد

بررسی چهل حق از حقوق بشر از نگاه امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)

صفحه ۱۰۶-۷۱
سید محمد ساداتی نژاد- سید علی ساداتی نژاد

اخلاقیات اجتماعی صلح در حکمت دینی: بازخوانی شبکه متون معارف اسلامی – شیعی

صفحه ۱۴۴-۱۰۷
سید محمود نجاتی حسینی (خراسانی)

گزارش سلسله نشست‌های صلح پژوهی در ادبیات جمعیت ندای صلح (۱)

صفحه ۱۵۲-۱۴۵
سید علی ساداتی نژاد