صفحه ۱۷۳-۱۴۷
قاسم ولی‌زاده بریمانلو، دکتر سید حمید حسینی، دکتر علی‌حسین احتشامی

قاسم ولی‌زاده بریمانلو۱

دکتر سید حمید حسینی۲

دکتر علی‌حسین احتشامی۳

۱ دانشجوی دکتری علوم قرانی و حدیث، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان-ایران valizadehghasem@gmail.com

۲ استادیارگروه علوم قرآن و حدیث، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان ،ایران

۳ استادیارگروه علوم قرآن و حدیث، واحد تویسرکان، دانشگاه آزاد اسلامی، تویسرکان، ایران

چکیده

در عصر حاضر گروه‌هايي وجود دارند كه به نام دين اسلام، به طور گسترده‌اي دست به اعمال خشونت‌آميز ميزنند. همين امر دستمايه‌اي شده است كه دشمنان اسلام، اين دين را به عنوان ايدئولوژي جنگ، خشونت و ترور به افكار عمومي جهانيان، معرفي كنند. نظام جمهوری اسلام ایران یکی از بزرگترین قربانیان ترور و تروریسم در تاریخ معاصر جهان بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شمار زیادی از صدیق‌ترین و پاکترین یاران امام خمینی (ره)، بر اثر ترورهای ناجوانمردانه به شهادت رسیدند و ترور شهید حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی مهندس از دیگر اقدامات ترور در سال اخیر است و از این‌رو بررسی نظر امام خمینی درباره این پدیده، راهگشا به نظر می‌رسد از اين‌رو بررسي پديده ترور در انديشه متفكرين بزرگ مسلمان ميتواند راهنماي خوبي براي شناخت ديدگاه اسلام و پاسخگويي به شبهات وارده در اين زمينه باشد. در این تحقیق به بررسی ترور از دیدگاه امام خمینی (ره) با تکیه بر قرآن و روایات پرداخته شده است و در اخر اشاره‌ای به ترور دو سردار عالی قدر، شهید حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی مهندس اشاره شده است.

کلید واژه‌ها: ترور، امام خمینی، ایات و روایات

مشاهده مقاله