صفحه ۱۴۶-۱۲۵
سید یحیی موسوی

سید یحیی موسوی۱

۱ دانش آموخته دکترای رشته عرفان اسلامی از پژوهشکده امام خمینی (ره)  yhymousavi@yahoo.com

چکیده

برای شناسایی رویکرد قرآن نسبت به صلح، رایج‌ترین روش، مراجعه به الفاظ مرتبط با مفهوم صلح در قرآن است که ما در این مقاله، از آن تحت عنوان «قالبِ صلح» یاد کرده‌ایم. اما برای شناخت آداب و قواعد صلح‌جویی در اسلام، اکتفا به این دسته از آیات کفایت نمی‌کند، چرا که آیاتی در قرآن وجود دارند که به صورت غیرمستقیم، ظرایف و به عبارت دقیق‌تر، طرایفی را در مورد صلح‌جویی با مخاطب در میان می‌گذارند که ما از آن با عنوان «صلحِ غالب» تعبیر کرده‌ایم. از جمع بین این دو دسته آیات می‌توان نتیجه گرفت که قرآن به صلح‌جویی با کلیه ابنای بشر حتی بی‌دینان و گناهکاران دعوت می‌کند و این طرز سلوک را روشی برای شرستیزی در جهان معرفی کرده است. کلیدواژه‌ها: قالب صلح، صلح غالب، قرآن، صلح‌جویی

مشاهده مقاله