صفحه ۱۰۴-۷۱
سید علی ساداتی نژاد، سید محمد ساداتی نژاد

سید علی ساداتی نژاد۱

سید محمد ساداتی نژاد۲

۱ دبیر سیاسی روزنامه سراج و عضو هیات مدیره جمعیت ندای صلح ali.sadatinejad@yahoo.com

۲ پژوهشگر ارشد روابط بین‌الملل و مدیر عامل جمعیت ندای صلح         sadatinejad@yahoo.com

چکیده

از زمان تاسیس کرسی روابط بین‌الملل، صلح و نبود خشونت یکی از دلایل اصلی بحث و مجادلات نظری و عملی در جهان بوده است. تاکنون تئوری‌های زیادی در جهت ایجاد صلح و برقراری امنیت جهانی در عرصه مطالعاتی روابط بین‌الملل به وجود آمده است و در زمینه‌های عملی نیز سازمان‌های ملی و بین‌المللی زیادی برای بسط صلح در عرصه جهانی تاسیس و فعالیت می‌کنند. در این میان رهبران دینی به عنوان تنها متولیان فعالیت‌های دینی و فرهنگی، در ترویج صلح، نقش مهمی را در جامعه جهانی ایفا می‌کنند. این رهبران، علیرغم فعالیت‌های فرهنگی متنوع، برنامه گفتگو با سایر ادیان را برای ترغیب و تشویق احترام به حقوق‌بشر و برقراری صلح و عدالت اجتماعی در جهان دنبال می‌کنند و تلاش می‌کنند با هدف گفتگو، به مبانی مشترک دست یابند و بر این اعتقاد هستند که تنها در صورت درک و تعامل متقابل و احترام به عقاید یکدیگر است که زمینه لازم برای رفع سوء‌برداشت‌ها و کاهش نزاع‌های بیهوده و نهایتا بسترهای فهم مشترک محقق خواهد شد. مقاله حاضر، ضمن مروری بر مفهوم صلح، به بررسی نقش رهبران دینی در ترویج صلح در میان ملت‌ها و ارائه راهکارهایی که این رهبران به واسطه آن می‌توانند برای صلح‌سازی، در عرصه روابط بین‌الملل تاثیرگذار باشند، پرداخته است.

واژگان کلیدی: صلح، صلح‌سازی، رهبران دینی، روابط بین‌الملل

مشاهده مقاله