صفحه ۹۶-۷۱
سید محمد ساداتی نژاد، سید علی ساداتی نژاد

سید محمد ساداتی نژاد۱

سید علی ساداتی نژاد۲

۱ پژوهشگر ارشد روابط بین‌الملل و مدیر عامل جمعیت ندای صلح           sadatinejad@yahoo.com

۲ دبیر سیاسی روزنامه سراج و عضو هیات مدیره جمعیت ندای صلح  ali.sadatinejad@yahoo.com

چکیده

تحولات و وقایع اخیر در عرصه روابط بین‌الملل به خوبی نشان می‌دهد که در سده حاضر «صلح و عدالت» بیشتر از هر چیز دیگری در معرض خطر، تهدید و نقض قرار دارد. این تحولات، از اقدامات نظامی یکجانبه، قتل عام و محاصره شهرها و هژمون‌طلبی برخی رژیم‌ها و دولت‌های استکباری در اقصاء نقاط جهان گرفته، تا فقر و گرسنگی‌ها و عدم توزیع عادلانه امکانات حیات انسانی میان ملت‌ها و نهایتا فقدان حاکمیت عدالت بر روابط بین‌المللی، همه جوامع را با بحران روبرو نموده است. این در حالی است که عدم درک صحیح از چالش‌ها و عوامل تهدیدکننده صلح، پیامدهای دقیق این عوامل بر کم و کیف حیات بشری و همچنین وظایف و کارکردهای دولت‌ها و جامعه بین‌المللی در این رابطه، امکان واکنش به این مسائل را در نظام بین‌الملل ناممکن ساخته است. از اینرو شناسایی چالش‌های اساسی فراروی صلح و ارائه راهکارهای دستیابی به صلح عادلانه امری مهم است که در این مقاله به آن پرداخته می‌شود.

واژگان کلیدی: صلح و عدالت، صلح عادلانه، چالش، راهکار

مشاهده مقاله