صفحه ۵۲-۲۵
حسین فتاحی اردکانی

حسین فتاحی اردکانی۱

۱ استادیار گروه علوم سیاسی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه اردکان، اردکان، ایران              h-fattahi@ardakan.ac.ir

چکیده

   عدالت گم شده بزرگ بشر در همه دوران ها بوده است. تعاریف متعدد از این موضوع و مشکلاتی که در مقام اجرای آن در مکاتب و ایدئولوژی های مختلف وجود دارد بر سختی و پیچیدگی آن افزوده است. در اندیشه اسلام عدالت مفهومی بسیار گسترده و دارای جایگاهی بسیار رفیع بویژه در برقراری صلح است. از منظر نهج البلاغه و در کلام حضرت علی (ع) عدل در مقام توصيف بسيار فراخ است، در حالي كه در مقام عمل، بسيار تنگ و دشواري اين بيان موجز، نشان دهنده تبيين از پيچيدگي عدالت است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به این سئوال است که عدالت ورزی از منظر نهج البلاغه دارای چه شاخصه هایی است؟ یافته ها نشان داد که عدالت ورزی یکی از موضوعات محوری در نهج البلاغه بوده و از منظر نهج البلاغه یکی از وظایف اصلی و اولیه حاکمان و حکومت ها به کارگیری شیوه های عادلانه در همه ارکان حکومتی و زندگی مردم است. نتیجه اینکه عدالت ورزی از منظر نهج البلاغه دارای پنج شاخصه مهم عقلانیت، رفع ظلم و ستم، صبر و استقامت، مشروعیت افزایی و کل نگری است. در واقع عدالت ورزی مبتنی بر این شاخصه های مهم است که موجب دوام و پایداری حکومت می شود.

کلمات کلیدی: عدالت، عدالت ورزی، حکومت، حضرت علی (ع)، نهج البلاغه

مشاهده مقاله