صفحه ۳۶-۹
سید مهدی ساداتی نژاد

سید مهدی ساداتی نژاد۱

۱ کارشناسی ارشد حقوق جزاء و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران                                    seidmajid94@gmail.com

چکیده

امروزه جرایم نیز مانند هر پدیده اجتماعی متحول گردیده و از مفهوم سنتی و محصور در یک قالب یک کشور به مفهوم مدرن در عین حال پیچیده و فراتر از مرزهای سرزمینی کشورها تغییر شکل یافته است. برقراری صلح و امنیت بین‌المللی نیز یکی از کهن‌ترین آرمان‌های بشر بوده است. همچنان که صلح و امنیت مفهوم ثابتی نداشته و مفهوم آن با گذشت زمان دچار تغییر و تحول شده است. تا قبل از تحولات اخیر در روابط بین‌الملل، صلح به معنای رعایت اصول حق حاکمیت، برابری حقوق، رعایت مصونیت کشورها و نمایندگان آنان، احترام به تمامیت ارضی کشورها، عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر و حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات تلقی می‌شد. لکن جهانی‌شدن سبب تغییر مفهوم صلح و امنیت بین‌المللی شده است. در این دوره ماهیت تهدیدات تغییریافته و به حوزه‌های دیگر از جمله فقر، تروریسم، قاچاق، جرایم سازمان‌یافته، شیوع بیماری‌های مسری و نقض حقوق‌بشر تسری یافته است. به همین دلیل برای پیشگیری جدی با جرایم فراملی، همکاری به هنگام و اساسی بین کشورها ضروری است و در این میان همکاری‌های بین‌المللی با رویکرد پلیسی از اهمیتی ویژه برخوردار است. این امر مکانسیم‌هایی برای انجام اقدامات فوری، هماهنگ و تخصصی میان پلیس کشورها را طلب می‌کند. سازمان ملل متحد به عنوان بزرگترین سازمان بین‌المللی و با عضویت کشورهای متعدد سهم مهمی در هنجارسازی، ایجاد قواعد بین‌المللی و گفتمان‌سازی جهت مبارزه با جرایم جهانی را دارا می باشد و در عین حال پلیس جنایی بین‌المللی (اینترپل) شاخص‌ترین نهاد بین‌المللی در حوزه همکاری‌های بین المللی پلیسی می‌باشد، این سازمان با برخورداری از ظرفیت‌های بی‌بدلیل و تخصصی خود نقش جدی در مبارزه با جرایم در سطح بین‌المللی و نهایت ارتقاء امنیت بین‌المللی و صلح ایفاء می‌نماید. از اینرو در این پژوهش تلاش گردیده، با بهره‌گیری از روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و پویش‌های اینترنتی به این سؤال پاسخ داده شود که اینترپل در ارتقای صلح و امنیت بین‌المللی دارای چه نقشی می‌باشد؟

واژگان کلیدی: اینترپل، صلح، امنیت بین‌المللی، جرم

مشاهده مقاله