صفحه ۴۴-۹
احسان جعفری فر، هادی ذکاء دادگستر

احسان جعفری فر۱

هادی ذکاء دادگستر۲

۱ دانشجوی دکترای روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، تهران، ایران (نویسنده مسئول) Ehsan_Jafari_Far@yahoo.com

۲ دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، تهران، ایران h.zokadadgostar@yahoo.com

چکیده

روابط ایالات‌متحده و عربستان سعودی بر اساس منافعی بود که بر حول محور امنیت در برابر نفت شکل گرفت. با این‌حال تحولات بعدی به‌ویژه پس از جنگ سرد نشان داد که رابطه امنیت‌محوری تنها بر اتکای عربستان به آمریکا قابل تبیین نیست بلکه آمریکا با سیاست‌های حمایت‌گرایانه مادی و غیرمادی خود از این کشور منجر به نقش‌آفرینی‌ها و اقدامات متعددی در منطقه شد. حال این پژوهش درصدد بررسی این موضوع است که سیاست‌های حمایت‌گرایانه آمریکا از عربستان چه تأثیری بر امنیت منطقه غرب آسیا داشته است؟ بر اساس روش توصیفی- تحلیلی در نهایت یافته پژوهش نشان داد که نقش آمریکا در حمایت از عربستان به گسترش افراط‌گرایی و خشونت در منطقه غرب آسیا، سیاست‌های نظامی عربستان با دو رویکرد تهاجمی به کشورهای بحرین و یمن و اقدام به جنگ نیابتی برای ساقط کردن بشار اسد در سوریه انجام‌ گرفته است. در این میان آمریکا با حمایت مادی چون فروش تجهیزات پیشرفته نظامی به عربستان و حمایت غیرمادی از جمله چشم‌پوشی در برابر اقدامات این کشور و عدم محکومیت در سازمان‌های بین‌المللی در گسترش ناامنی‌های منطقه غرب آسیا توسط عربستان نقش بسزایی داشته است.

واژگان کلیدی: آمریکا، عربستان، غرب آسیا، صلح، تروریسم

مشاهده مقاله