جمعیت ندای صلح
اولین فراخوان مقاله فصلنامه صلح‌پژوهی اسلامی اعلام شد 23 بهمن 1399

اولین فراخوان مقاله فصلنامه صلح‌پژوهی اسلامی اعلام شد

فصلنامه صلح‌پژوهی اسلامی وابسته به جمعیت ندای صلح پذیرای مقالات اساتید، دانشجویان و پژوهشگران حوزه و دانشگاه با محوریت «صلح اسلامی» برای انتشار اولین شماره خود است. به گزارش روابط عمومی جمعیت ندای صلح، این فصلنامه در تلاش است تا با فراهم آوردن بستری مناسب جهت چاپ مقالات علمی در زمینه صلح اسلامی گامی در […]

19 بهمن 1399

شماره جاری: سال اول، شماره دوم، تابستان ۱۳۹۹، صفحه ۱۷۳-۱

19 بهمن 1399

۱- نقش شبکه‌های اجتماعی در تقویت یا تضعیف صلح، با تکیه بر مدل اقناع‌سازی کارل هاولند و همکاران

صفحه ۴۸-۱۷
سید محمد ساداتی نژاد، وحید مصاحبی محمدی

19 بهمن 1399

۲- جايگاه مطالعات افراطي‌گري در روابط بين‌الملل

صفحه ۷۰-۴۹
محمدرضا دهشیری

19 بهمن 1399

۴- رویکرد صلح پژوهانه به واژه سلم در معارف شیعی

صفحه ۱۲۴-۱۰۵
یحیی جهانگیری، خدیجه احمدی بیغش

19 بهمن 1399

۵- قالبِ صلح و صلحِ غالب در قرآن

صفحه ۱۴۶-۱۲۵
سید یحیی موسوی

19 بهمن 1399

۶- بررسی ترور از دیدگاه امام خمینی (ره) با تکیه بر قرآن و روایات

صفحه ۱۷۳-۱۴۷
قاسم ولی‌زاده بریمانلو، دکتر سید حمید حسینی، دکتر علی‌حسین احتشامی