اطلاعات نشریه:

پروانه انتشار نشریه صلح پژوهی اسلامی در زمینه روابط بین‌الملل (تخصصی) به زبان فارسی، انگلیسی، عربی، فرانسوی و ترتیب انتشار فصلنامه با گستره سراسری و نوع انتشار مجله‌ای به نام جمعیت ندای صلح در تاریخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۸ به شماره ثبت ۸۶۱۰۷ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر گردید.

اهداف و چشم‌انداز:

امید است انتشار اولین شماره این نشریه و همچنین ادامه تلاش‌ها و پژوهش‌های انجام شده در قالب این نشریه، گامی در جهت تحقق بیشتر صلح و عدالت و تبیین مفهوم صلح از نگاه اسلامی باشد.