صاحب امتیاز:

جمعیت ندای صلح

مدیر مسئول و سردبیر:

دکتر سید محمد ساداتی نژاد

دستیار سردبیر:

وحید مصاحبی محمدی

مدیر اجرایی:

سید علی ساداتی نژاد

اعضای هیات تحریریه (به ترتیب حروف الفبا):

دکتر علی باقی نصرآبادی

دکتر علی بغیری

دکتر هادی تاجیک

حجت الاسلام و المسلیمن دکتر یحیی جهانگیری

احسان جعفری فر

دکتر محمدباقر خرمشاد

دکتر سید جلال دهقانی فیروزآبادی

حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید مهدی ساداتی نژاد

دکتر سید محمد ساداتی نژاد

سید حسین ساداتی نژاد

سید علی ساداتی نژاد

دکتر محمدحسن شیخ الاسلامی

دکتر عباس کتابی

دکتر محمدرضا مجیدی

وحید مصاحبی محمدی

حجت الاسلام و المسلمین دکتر منصور میراحمدی