اصول اخلاقی انتشار مقاله:

اصول اخلاقی این نشریه از منشور اخلاق پژوهش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین دستورالعمل‌های کمیته اخلاق انتشار (Cope) پیروی کرده که شامل کلیه دست‌اندرکاران انتشار نشریه (مسئولان فصلنامه، داوران و نویسندگان محترم) است.

اصول مربوط به نویسندگان:

۱- مقالات ارسالی باید در زمینه تخصصی نشریه و حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان باشد.

۲- نویسندگان مقالات را به صورت علمی و منسجم، مطابق استاندارد نشریه تنظیم کنند.

۳- نویسندگان از ابراز موضوعات حساس و غیراخلاقی، سلیقه‌ای و شخصی، نژادی و مذهبی و اطلاعات جعلی و نادرست در مقاله خودداری نمایند.

۴- ارائه همزمان یک مقاله به چند نشریه و یا ارائه مقالات منتشر شده و یا پذیرش شده به سایر نشریات خلاف قوانین است.

۵- تکمیل فرم‌ تعهدنامه نویسنده مبنی بر عدم ارسال مقاله برای سایر نشریات، در زمان ثبت نام و ارسال مقاله الزامی است.